Wszystkich Klientów zapraszamy na stronę SKOK "Świdnik"

Informacja dotycząca połączenia
SKOK „Świdnik” ze SKOK im. Ks. Franciszka Blachnickiego

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Świdnik” z siedzibą w Świdniku oraz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego z siedzibą w Zamościu zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu Kas w ten sposób, że SKOK „Świdnik” jest Kasą przejmującą, zaś SKOK im. Ks. Franciszka Blachnickiego – Kasą przejmowaną.

Od 30 czerwca 2022 roku Kasy działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Świdnik”
ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik

Podejmując decyzje o łączeniu, jako główny cel obraliśmy dbałość o rozwój,  skupiając różne kompetencje i doświadczenia tak, by stworzyć większą, stabilną finansowo oraz wizerunkowo spółdzielczą instytucję, zapewniającą Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową oraz profesjonalną obsługę.
Połączenie Kas nie nakłada na Członków żadnych dodatkowych obowiązków.
Dołożymy wszelkich starań, aby proces połączenia przebiegł w sposób nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz przyszłych Członków. Połączenie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności i umocnienie pozycji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkich godnego zaufania partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

Prezes Zarządu SKOK ”Świdnik”
Małgorzata Ryń